Keo Auto Group MAZDA

ບໍລິສັດ ແກ້ວ ໂອໂຕກຸຮບ ຈຳກັດ ເຊີ່ງເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍລົດ MAZDA ໃນ ສປປ ລາວ, ຈາກທິມງານທີ່ມີປະສົບການກ່ຽວກັບລົດມາຍາວນານກ່ວາ 30ປີ. ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ດິສຸດໃນດ້ານການຂາຍ, ການບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ໝັ່ນໃຈ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການບໍລິການ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເພິ່ງພໍໃຈ ກັບຜະລິດຕະພັນລົດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຈາກ MAZDA ຂອງພວກເຮົາ

100 YEAR ANNIVERSARY MODELS

This year we're celebrating 100 years of Mazda with a limited range of commemorative vehicles. These special edition models were prepared as a token of our appreciation for those who have supported Mazda this far, along with our determination to continue to cherish our founder's aspiration of enriching people's lives. The models adopt a white-and-burgundy two-tone color coordination, symbolic of Mazda's first passenger car R360 Coupe, created in 1960. In addition, exclusive components featuring our 100th Anniversary Special Logo, are adopted on both exterior and interior of the commemorative models. The 100th Anniversary Special Edition models will be available for all major models in the Mazda lineup to accommodate to the varied tastes and needs of customers. ເພື່ອສະຫລອງຄົບຮອບ 100 ປີ ທາງ Mazda ໄດ້ຜະລິດລົດລຸ້ນພິເສດອອກຈຳໜ່າຍ. ໃນຈຳນວນລຸ້ນພິເສດເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກກະກຽມໃຫ້ເປັນທີ່ລະນຶກແລະສັນຍາລັກເພື່ອຕອບແທນບຸນຄຸນແກ່ລຸກຄ້າຜູ້ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແລະຫຼົງໄຫຼໄຝ່ຫາ Mazda ມາຕະຫຼອດ, ລົດໃນລຸ້ນພິເສດນີ້ ໄດ້ນໍາເອົາ ໂທນສີຂາວມຸກ ໃຫ້ເປັນສີພາຍນອກ ແລະ ສີແດງຊ້ຳ ເປັນສີພາຍໃນ ປະສານເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງລົງໂຕຕາມຄວາມຫຼູຫຼາແບບ Mazda ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈແລະຄວາມເປັນເອກກະລັກຈາກລົດເກງສະປອດຊື່ດັງລຸ້ນທຳອິດ Mazda R360 Coupe ທີ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນໃນຍຸກປີ 1960. ນອກຈາກນັ້ນ ທາງເຮົາໄດ້ໃຊ້ໂລໂກ້ທີ່ມີສັນຍາລັກພິເສດເຂົ້າໃສ່ສີ້ນສ່ວນທີ່ສຳຄັນຢູ່ທັງພາຍນອກແລະພາຍໃນຂອງລົດລຸ້ນຄົບຮອບ 100 ປີນີ້ເພື່ອເພື່ມຄວາມເດັ່ນສະຫງ່າ. ລົດລຸ້ນພິເສດດັ່ງກ່າວນີ້ຈະອອກມາຈຳໜ່າຍໃນທຸກໆລຸ້ນຂອງ Mazda ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມນິຍົມແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງ