Find your local Dealer for sales, services and parts

or Call +856 (21) 25-6333

Cars


With added comforts Mazda6 is an even better drive.

With added comforts Mazda6 is an even better drive.

Mazda MX-5


ALL-NEW MAZDA MX-5 ໂດຍສືບຕໍ່ຄວາມໂດ່ງດັງ ແລະ Iconic ຂອງລົດສາຍພັນສະປອດ ໂຣດສະເຕີ ທີ່ເທົ່າທຸກວັນນີ້ຍັງບັນທືກໄວ້ໃນປື້ມສະຖິຕິຂອງໂລກ Guinness World Record “Best Selling Car 2-seater Sport” ເຊິ່ງເປັນ “ລົດສະປອດ 2 ທີ່ນັ່ງທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດໃນໂລກ”,ໂສມໃໝ່ Mazda MX-5 ປຸກທຸກຫົວໃຈພັນສະປອດໃຫ້ໂດດເດັ່ນ ຫຼູຫຼາ ແລະເປັນເອກະລັກອີກຄັ້ງກັບ ການປະສົມປະສາານກັບແນວຄິດການອອກແບບຂອງ KODO Design, ເພີດເພີນກັບການເຊື່ອມຕໍ່ໂລກອອນໄລຜ່າາານຈໍ MZD Connect ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ SKYACTIV ທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າໜັກຂອງລົດເບົາລົງແລະກະຈາຍສະໝ່ຳສະເໝີ ລະຫວ່າງລໍ້ໜ້າແລະລໍ້ຫຼັງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຂັບຖະໜົນ ແລະໃຫ້ພະລັງຢ່າງໝັ້ນໃຈໃຫ້ການຄວບຄຸມທີ່ເປັນທຳມະຊາດ JINBA-ITAI (ຄວາມເປັນໜື່ງດຽວ ຂອງຄົນກັບລົດ) ນໍາທຸກຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ ຕາມສະໄຕຂອງລົດສະປອດເປີດຫຼັງຄາຂັບເຄື່ອນລໍ້ຫຼັງແບບຕຳນານຂອງ Mazda.