Find your local Dealer for sales, services and parts

or Call +856 (21) 25-6333

Cars


With added comforts Mazda6 is an even better drive.

All-New Mazda6 Sedan

ໃໝ່ Mazda6 ຜະລິດຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນກຽດຕິຍົດລະດັບໂລກຈາກຄວາມສົມບູນແບບແຫ່ງການ ດີໄຊ ຂອງ KODO ທີ່ຫຼຸຫລາ,ໂດດເດັ່ນ ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ປານີດ ມາພ້ອມກັບເທັກໂນໂລຢີ SKYACTIV ທີ່ປະຫຍັດນໍ້າມັນທີ່ສຸດຈາກລະບົບການເຜົາໄຫ້ມແບບໃຫ່ມ ລວມເຖິງການອອກແບບລູກສູບແລະການນຳໃຊ້ Direct Injection ເຊື່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາສ່ວນແຮງອັດອາກາດໃນລູກສູບ ສຸງທີ່ສຸດໃນໂລກເຖິງ 14:1 ຫຼຸດການສຽດສີກົນໄກພາຍໃນຕ່າງໆລົງເຖິງ 30%, ມີຊ່ວງລ່າງທີ່ສະລັບຊັບຊ້ອນເພີ່ມຄວາມນິ້ມນວນ, ຄວາມງຽບຂອງຫ້ອງໂດຍສານ ແລະ ລະບົບຍຶດເກາະຖະໜົນທີ່ດີໃຫ້ສະດວກສະບາຍໃນການຄອບຄຸມການຂັບຂີ່ຢ່າງເປັນທຳມະຊາດຂອງ JINBA ITTAI (ຄວາມເປັນນຶ່ງດຽວ ຂອງຄົນກັບລົດ) ຈາກຄຸນນະພາບ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີຄວາມປອດໄພທີ່ລໍ້າໜ້າເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ສຳພັດ ກັບຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຂັບຂີ່ລົດສາຍພັນສະປອດຢ່າງເຕັມຮູບແບບ, ເຮັດໃຫ້ທຸກການເດີນທາງເພີດເພີນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສະໜຸກສະໜານ ແລະ ຮອຍຍີ້ມ.