Keo Auto Group MAZDA

ບໍລິສັດ ແກ້ວ ໂອໂຕກຸຮບ ຈຳກັດ ເຊີ່ງເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍລົດ MAZDA ໃນ ສປປ ລາວ, ຈາກທິມງານທີ່ມີປະສົບການກ່ຽວກັບລົດມາຍາວນານກ່ວາ 30ປີ. ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ດິສຸດໃນດ້ານການຂາຍ, ການບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ໝັ່ນໃຈ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການບໍລິການ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເພິ່ງພໍໃຈ ກັບຜະລິດຕະພັນລົດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຈາກ MAZDA ຂອງພວກເຮົາ

Contact Us

ຕິດຕໍ່ສຳນັກງານໃຫຍ່

ບໍລິສັດ ແກ້ວໂອໂຕກຣຸບ ຈຳກັດ

ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ບ້ານ ໂພສີ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

Contact Head Office

Keo Auto Group Co.,Ltd

Luangprabang Road, Ban Phosy, Sikhottabong District, Vientiane, Laos

Open hours: Mon-Sat 8:00-17:00
Tel: +856-21-22 2288, Fax: +856-21-22 3377

Email: info@mazda.com.la

www.mazda.com.la
www.facebook.com/mazdalao