Find your local Dealer for sales, services and parts

or Call +856 (21) 25-6333

Cars

ແຜນທີ່ສາຂາ

ຕິດຕໍ່ສຳນັກງານໃຫຍ່

ບໍລິສັດ ແກ້ວໂອໂຕກຣຸບ ຈຳກັດ
ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ບ້ານ ໂພສີ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: 021 222288, Fax: 021 223377 Email: info@mazda.com.la, www.mazda.com.la, www.facebook.com/mazdalao


ນະຄອນຫຼວງ ແກ້ວໂອໂຕກຣຸບ

021-256 333

Fax: 021-256 222

ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານໜອງປາໃນ, ມ.ສີໂຄດ

ຄຳມ່ວນ ໂຮ່ ໂອໂຕ

051-213285

ຖະໜົນ 13 ໃຕ້, ບ ໂພນສະອາດ, ມ.ທ່າແຂກ

ຈຳປາສັກ ມັດສະດ້າ ປາກເຊ

020-5404 9955

ຖະໜົນ ສາລາຂຽວດົງຈອງ, ບ ສະໜາມໄຊ, ມ.ປາກເຊ