Find your local Dealer for sales, services and parts

or Call +856 (21) 25-6333

Cars

KODO – Soul of Motion

ຫ້ອງວາງສະແດງທຸກໆລຸ້ນ, ວຽກບໍລີການແລະອາໄຫລ່, ວຽກໂຕຖັງແລະພົ້ນສີ, ວຽກລ້າງອັດສີດແລະປະກັນລົດ

Safety Technology

ໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າເຄື່ອນທີ່

Environmental Innovation

ງານເປີດໂຕລົດ

Imagination Drives Us

ງານເປີດໂຕລົດ

i-ACTIVSENSE Safety Technology

ຄວນກວດເຊັກແຕ່ລະໄລຍະນຳສູນບໍລີການຂອງມັດສະດ້າເທົ່ານັ້ນເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈ

Performance Technology

ງານ Motor Show ທີ່ສູນການຄ້າວຽງຈັນເຊັນເຕີ

Other Innovations

ງານເປີດໂຕລົດ

SKYACTIV TECHNOLOGY

ງານເປີດໂຕລົດ