Keo Auto Group MAZDA

ບໍລິສັດ ແກ້ວ ໂອໂຕກຸຮບ ຈຳກັດ ເຊີ່ງເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍລົດ MAZDA ໃນ ສປປ ລາວ, ຈາກທິມງານທີ່ມີປະສົບການກ່ຽວກັບລົດມາຍາວນານກ່ວາ 30ປີ. ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ດິສຸດໃນດ້ານການຂາຍ, ການບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ໝັ່ນໃຈ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການບໍລິການ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເພິ່ງພໍໃຈ ກັບຜະລິດຕະພັນລົດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຈາກ MAZDA ຂອງພວກເຮົາ

♦ ສຳນັກງານໃຫຍ່: ແກ້ວໂອໂຕກຣຸບ

ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ບ້ານ ໂພສີ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Head Office: Keo Auto Group

Luangprabang Road, Ban Phosy, Sikhottabong District, Vientiane, Laos

Open hours: Mon-Sat 8:00-17:00
Tel: +856-21-22 2288, Fax: +856-21-22 3377
Email: info@mazda.com.la
www.mazda.com.la
www.facebook.com/mazdalao

♦ ນະຄອນຫຼວງ: ແກ້ວໂອໂຕກຣຸບ

Vientiane Capital: Keo Auto Group

ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານໜອງປາໃນ, ມ.ສີໂຄດ

Tel: +856-21-25 6333

Open hours: Mon-Sat 8:00-17:00

info@mazda.com.la

♦ ຄຳມ່ວນ: ໂຮ່ ໂອໂຕ

Khammouan: Ho Auto

ຖະໜົນ 13 ໃຕ້, ບ ໂພນສະອາດ, ມ.ທ່າແຂກ

Tel: +856-20-5485 3846, +856-51-21 3285

Open hours: Mon-Sat 8:00-17:00

info@mazda.com.la

♦ ຈຳປາສັກ: ມັດສະດ້າ ປາກເຊ

Champasak: Mazda Pakse

ຖະໜົນ ສາລາຂຽວດົງຈອງ, ບ ສະໜາມໄຊ, ມ.ປາກເຊ

Tel: +856-20-5404 9966

Open hours: Mon-Sat 8:00-17:00

vongsavanhb@hotmail.com