Keo Auto Group MAZDA

ບໍລິສັດ ແກ້ວ ໂອໂຕກຸຮບ ຈຳກັດ ເຊີ່ງເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍລົດ MAZDA ໃນ ສປປ ລາວ, ຈາກທິມງານທີ່ມີປະສົບການກ່ຽວກັບລົດມາຍາວນານກ່ວາ 30ປີ. ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ດິສຸດໃນດ້ານການຂາຍ, ການບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ໝັ່ນໃຈ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການບໍລິການ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເພິ່ງພໍໃຈ ກັບຜະລິດຕະພັນລົດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຈາກ MAZDA ຂອງພວກເຮົາ

GENUINE MAZDA PARTS

Receive unsurpassed quality, fit, finish, appearance, corrosion resistance, safety and warranty coverage with Genuine Mazda Parts, designed and engineered specifically for your vehicle. ອາໄຫຼ່ຂອງແທ້ຈາກ Mazda ການນຳໃຊ້ອາໄຫຼ່ຂອງແທ້ຈາກສູນ Mazda ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈແລະປອດໄພໃນການໃຊ້ລົດ ຫາຍກັງວົນທຸກຂໍ້ບົກຜອ່ງເພາະອາໄຫຼ່ແທ້ ປຽບເໝືອນອາໄຫຼ່ທີ່ທ່ານປ່ຽນອອກໄປ

Pic03

CHOOSING GENUINE MAZDA PARTS VS. AFTERMARKET PARTS

Genuine Mazda Parts and Genuine Mazda Body Parts provide unsurpassed quality, fit, finish, appearance, corrosion resistance, safety, and warranty coverage. They are crafted from the same blueprints as the original parts, made to fit your Mazda model perfectly and guaranteed to perform with the same quality and wear as on the first day you drove your Mazda. They are the only parts specifically covered by the Mazda warranty. Request Genuine Mazda Parts and Genuine Mazda Body Parts to ensure your vehicle receives the best treatment. ການຄັດເລືອກອາໄຫຼ່ແທ້ຂອງ Mazda ທຽບກັບ ອາໄຫຼ່ຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ອາໄຫຼ່ແທ້ຂອງ Mazda ໃຫ້ຄຸນນະພາບເໜືອນອາໄຫຼ່ທີ່ກັບລົດ, ຕິດຕັ້ງໄດ້ງ່າຍ, ປອດໄພ ແລະ ໃຫ້ການຮັບປະກັນ. ອາໄຫຼ່ຖືກອອກແບບມາຈາກພາກສ່ວນຕົ້ນສະບັບ, ຖືກຜະລິດເພື່ອໃຫ້ເໝາະກັບຮູບແບບໃນລົດ Mazda ຂອງທ່ານຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການໃຊ້ງານ ຄືກັນກັບໃນມື້ທຳອິດທີ່ທ່ານຂັບລົດ Mazda ຂອງທ່ານ. ມັນເປັນອາໄຫຼ່ສະເພາະໂດຍການຮັບປະກັນຈາກ Mazda. ນຳໃຊ້ອາໄຫຼ່ແທ້ຂອງ Mazda ແລະ ພາກສ່ວນໂຕລົດ Mazda ຂອງແທ້ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລົດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຮັກສາທີ່ດີທີ່ສຸດ.

Mazda Genuine Parts