ສຳນັກງານໃຫຍ່

ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ບ້ານ ໂພສີ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

021 222288

pat@mazda.com.la

ນະຄອນຫຼວງ ແກ້ວໂອໂຕກຣຸບ

ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານໜອງປາໃນ, ມ.ສີໂຄດ

021-256 333

pat@mazda.com.la

ຄຳມ່ວນ ໂຮ່ ໂອໂຕ

ຖະໜົນ 13 ໃຕ້, ບ ໂພນສະອາດ, ມ.ທ່າແຂກ

051-213285

hengbcelkmn@gmail.com

ຈຳປາສັກ ມັດສະດ້າ ປາກເຊ

ຖະໜົນ ສາລາຂຽວດົງຈອງ, ບ ສະໜາມໄຊ, ມ.ປາກເຊ

020-5404 9955

vong@mazda.com.la